583. Jean Patchett Black Hat White Coat Photo Richard Rutledge 1955