326. JEAN PATCHETT VOGUE FASHION PHOTO 195 J. MILI PHOTO